Hjelm er i privat eje – bortset fra et mindre areal omkring fyret. Ejerkredsen repræsenteres af Øen Hjelms Private Ejerlaug.

Det er tilladt, at ro i land på øen og færdes på stranden og stierne. Men vi vil bede jer om, at respektere ejernes privatliv og holde god afstand til husene og undlade, at solbade på den strækning af stranden der ligger for foden af Strandgården.

Vær opmærksom på, at der i yngleperioderne, er store områder af øen, hvor man ikke må færdes. Dette uddybes under fanebladet “OM ØEN” under emnet “NATUR”

Der er stor brandfare på øen og det er derfor IKKE tilladt at tænde bål.

Det er heller ikke tilladt, at slå telt op på øen, uden man forud har fået tilladelse fra øens ejere. – Tilladelse gives kun til folk der er venner af ejerkredsen eller i forbindelse med udlejning af Strandgården. Se fanebladet “OM ØEN” under emnet “UDLEJNING”

Hunde skal altid være i snor.