Hjelm består af en moræneknold med stejle skrænter omgivet af et fladt marint forland med strandvolde. “Knolden” var indtil midt i 60’erne drevet som landbrug med et mindre areal mod nord tilplantet med sitkagran.

Ejerforhold

Hjelm er i privat eje. Ejerkredsen repræsenteres af Øen Hjelms Private Ejerlaug, der i årtier har besiddet majoriteten af øens matrikler.
Det er tilladt at ro i land på øen og at færdes på stranden. Vær opmærksom på, at der i yngleperioderne er store områder af øen, hvor man ikke må færdes. Se på siden  “OM ØEN” .
Der er stor brandfare på øen og det er derfor IKKE tilladt at tænde bål.
Det er heller ikke tilladt at slå telt op på øen.
Hunde skal altid være i snor.

Natur

Hjelm er yngleplads for mange fuglearter. Ifølge Dansk Ornitologisk Forening, der jævnligt foretager optællinger på Hjelm, er der i alt registreret 124 fuglearter på og omkring Hjelm.
Bl.a. findes der store kolonier af sølv- silde- og stormmåger og et mindre antal edderfugle. Dertil kommer havterner, strandskader og lappedykkere. Endvidere sjældne arter som tejst og toppet skallesluger.
Kilde: Dansk Ornitologisk Forening, status 2010.
I yngletiden, fra 15. marts – 15. juli, er det IKKE tilladt at færdes i yngleområderne