Hjelm er i privat eje – bortset fra et mindre areal omkring fyret. Ejerkredsen repræsenteres af Øen Hjelms Private Ejerlaug.

Det er tilladt, at ro i land på øen og færdes på stranden. Vær opmærksom på, at der i yngleperioderne, er store områder af øen, hvor man ikke må færdes.

 

  • I yngletiden, fra 15. marts – 15. juli, er det IKKE tilladt at færdes i yngleområderne.
  • Der er stor brandfare på øen og det er derfor IKKE tilladt at tænde bål.
  • Det er heller ikke tilladt, at slå telt op på øen
  • Hunde skal altid være i snor.

Hjelm er yngleplads for mange fuglearter. Ifølge Dansk Ornitologisk Forening, der jævnligt foretager optællinger på Hjelm, er der i alt registreret 124 fuglearter på og omkring Hjelm.

Bl.a. findes der store kolonier af sølv- silde- og stormmåger og et mindre antal edderfugle. Dertil kommer havterner, strandskader og lappedykkere. Endvidere sjældne arter som tejst og toppet skallesluger

Du befinder dig i sårbar natur, og vi anmoder om, at du viser hensyn ved kun at færdes på de optegnede stier, som er vist på kortet og altid fører din hund i snor.